Wall of Faces

View podcast interviews of our Principal Investigators & Students, past and present

Premjit Amornchai

Premjit Amornchai

Kevin Baird

Kevin Baird

Mona Bafadhel

Mona Bafadhel

Buddha Basnyat

Buddha Basnyat

Ellie Barnes

Ellie Barnes

Philip Bejon

Philip Bejon

Sumi Biswas

Sumi Biswas

Jay Berkley

Jay Berkley

Seph Borrow

Seph Borrow

Stuart Blacksell

Stuart Blacksell

Angela Brueggemann

Angela Brueggemann

Gareth Bond

Gareth Bond

Nicola Burgess-Brown

Nicola Burgess-Brown

Chas Bountra

Chas Bountra

Liz Carpenter

Liz Carpenter

Paul Brennan

Paul Brennan

Gail Carson

Gail Carson

Alex Bullock

Alex Bullock

Emily Chan

Emily Chan

Climent Casals-Pascual

Climent Casals-Pascual

Phaik Yeong Cheah

Phaik Yeong Cheah

Ross Chapman

Ross Chapman

Kesinee Chotivanich

Kesinee Chotivanich

John Christianson

John Christianson

Christiane Dolecek

Christiane Dolecek

Ben Cooper

Ben Cooper

Tao Dong

Tao Dong

Richard Cornall

Richard Cornall

Lucy Dorrell

Lucy Dorrell

Derrick Crook

Derrick Crook

Susanna Dunachie

Susanna Dunachie

David Dance

David Dance

Sarah Gilbert

Sarah Gilbert

John Davis

John Davis

Catherine Green

Catherine Green

Nick Day

Nick Day

Georgina Humphreys

Georgina Humphreys

Mehul Dhorda

Mehul Dhorda

Yvonne Jones

Yvonne Jones

Arjen Dondorp

Arjen Dondorp

Trudie Lang

Trudie Lang

Peter Donnelly

Peter Donnelly

Cecilia Lindgren

Cecilia Lindgren

Simon Draper

Simon Draper

Xin Lu

Xin Lu

Mike English

Mike English

Vicki Marsh

Vicki Marsh

Panagis Filippakopoulos

Panagis Filippakopoulos

Rose McGready

Rose McGready

Jonathan Flint

Jonathan Flint

Helen McShane

Helen McShane

John Frater

John Frater

Sassy Molyneux

Sassy Molyneux

Robert Gilbert

Robert Gilbert

Claire Palles

Claire Palles

Opher Gileadi

Opher Gileadi

Sarah Rowland-Jones

Sarah Rowland-Jones

Colin Goding

Colin Goding

Alison Simmons

Alison Simmons

Kay Grünewald

Kay Grünewald

Jenny Taylor

Jenny Taylor

Philippe Guérin

Philippe Guérin

Janjira Thaipadungpanit

Janjira Thaipadungpanit

Mads Gyrd Hansen

Mads Gyrd Hansen

Olga Tosas-Auguet

Olga Tosas-Auguet

Tomáš Hanke

Tomáš Hanke

Claudia Turner

Claudia Turner

Adrian Hill

Adrian Hill

Naomi Waithira

Naomi Waithira

Peter Horby

Peter Horby

Bee Wee

Bee Wee

Kilian Huber

Kilian Huber

Bridget Wills

Bridget Wills

Zamin Iqbal

Zamin Iqbal

Krina Zondervan

Krina Zondervan

Benedikt Kessler

Benedikt Kessler

Paul Klenerman

Paul Klenerman

Stefan Knapp

Stefan Knapp

Julian Knight

Julian Knight

Skirmantas Kriaucionis

Skirmantas Kriaucionis

Dominic Kwiatkowski

Dominic Kwiatkowski

Simon Leedham

Simon Leedham

Direk Limmathurotsakul

Direk Limmathurotsakul

Yoel Lubell

Yoel Lubell

Gerton Lunter

Gerton Lunter

Brian Marsden

Brian Marsden

Kevin Marsh

Kevin Marsh

Richard Maude

Richard Maude

Mark McCarthy

Mark McCarthy

Jakob McKnight

Jakob McKnight

Andrew McMichael

Andrew McMichael

Gil McVean

Gil McVean

Paul Newton

Paul Newton

Sebastian Nijman

Sebastian Nijman

Francois Nosten

Francois Nosten

Chris O'Callaghan

Chris O'Callaghan

Sergi Padilla-Parra

Sergi Padilla-Parra

Daniel Paris

Daniel Paris

Chris Paton

Chris Paton

Ian Pavord

Ian Pavord

Chris Pugh

Chris Pugh

Najib Rahman

Najib Rahman

Arturo Reyes-Sandoval

Arturo Reyes-Sandoval

Jens Rittscher

Jens Rittscher

Eduard Sanders

Eduard Sanders

Benjamin Schuster-Böckler

Benjamin Schuster-Böckler

Peter Simmonds

Peter Simmonds

Frank Smithuis

Frank Smithuis

Bob Snow

Bob Snow

David Stuart

David Stuart

Joel Tarning

Joel Tarning

Guy Thwaites

Guy Thwaites

Ian Tomlinson

Ian Tomlinson

Simon Travis

Simon Travis

Paul Turner

Paul Turner

Holm Uhlig

Holm Uhlig

Antonio Velayos-Baeza

Antonio Velayos-Baeza

Frank Von Delft

Frank Von Delft

George Warimwe

George Warimwe

Nick White

Nick White

Markus Winterberg

Markus Winterberg

Charlie Woodrow

Charlie Woodrow

Luzheng Xue

Luzheng Xue

Christopher Yau

Christopher Yau

Wyatt Yue

Wyatt Yue

Yonghong Zhang

Yonghong Zhang

Lorenz von Seidlein

Lorenz von Seidlein

Barbara Fielding

Barbara Fielding

Raghib Ali

Raghib Ali

Helen Fletcher

Helen Fletcher

Richard Antrobus

Richard Antrobus

Anna Gloyn

Anna Gloyn

Paul Bowness

Paul Bowness

Leanne Hodson

Leanne Hodson

Vincenzo Cerundolo

Vincenzo Cerundolo

Kerstin Luhn

Kerstin Luhn

Hal Drakesmith

Hal Drakesmith

Erika Mancini

Erika Mancini

Christian Eggeling

Christian Eggeling

Dianne Newbury

Dianne Newbury

Alexander Finlayson

Alexander Finlayson

Katharine Owen

Katharine Owen

Lars Fugger

Lars Fugger

Silvia Paracchini

Silvia Paracchini

Stephen Gough

Stephen Gough

Fiona Powrie

Fiona Powrie

David Jackson

David Jackson

Katja Simon

Katja Simon

Fredrik Karpe

Fredrik Karpe

Tim Key

Tim Key

Graham Ogg

Graham Ogg

Patrick Pollard

Patrick Pollard

Jan Rehwinkel

Jan Rehwinkel

Patrik Rorsman

Patrik Rorsman

Sophie Andrews

Sophie Andrews

Karolis Bauza

Karolis Bauza

Annette Böhmer

Annette Böhmer

William Brandler

William Brandler

Katherine Bull

Katherine Bull

Steinar Halldorsson

Steinar Halldorsson

Sarah Dixon-Clarke

Sarah Dixon-Clarke

Xi Li

Xi Li

Hilary Martin

Hilary Martin

Yang Li

Yang Li

Min Sun

Min Sun

Manuel Rivas

Manuel Rivas

Zhe Zhao

Zhe Zhao